שקופית קודמת
שקופית הבאה

בריכת גלישה גדולה במדבר

בריכה זו תוכננה בלב חאן מדברי כנוה מדבר.

אזור השחייה 80 מ"א והפילטר הביולוגי 80 מ"ר .

בבריכה שולבו שלושה סלעי נביעה .

הבריכה היא בריכת גלישה הגולשת אל תעלת גלישה במפלס תחתון .

זמן הקמה : 2018

צורת בניה : יציקה מונוליטית

נפח :200 קוב

דילוג לתוכן