גב ים רחובות

פרוייקט בלב אזור מסחרי הכולל גן ובו נביעות מים הנופלות אל הבריכה המרכזית

בריכת נוי של 200 מ"ר ובה פילטרים ביולוגיים ומערכת ביומכנית בחדר המכונות.

אדריכלות נוף : תמא -תכנון מרחב אורבני

זמן הקמה :

נפח : 105 קוב