שקופית קודמת
שקופית הבאה

בריכה אקולוגית בז"ן

בריכה זו של כ-400 מ"ר נבנתה במרכז המבקשים בבז"ן.

תוואי הבריכות כלל קורות בטון ששימשו למערכת הקירור והושארו בביצוע על מנת לשמר את המקום.

לבריכה מערכת של פילטרים ביולוגיים ומערכת ביומכנית בחדר המכונות.

זמן הקמה :2014

נפח הבריכות כ-200 קוב

דילוג לתוכן